Gia công phần mềm

Lập trình ứng dụng di động

Những ngành nghề liên quan tới công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ để bắt kịp với xu hướng chung.

Lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum.

Lập trình Java Spring Boot

Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework.

Lập trình PHP Laravel

Laravel là một trong những PHP Framework phổ biến nhất trên thế giới được sử dụng để xây dựng ứng dụng web từ các dự án nhỏ đến lớn.