Hà nội : (+84) 02462 757 222 HCM : (+84) 02868 295 522

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader trên máy chủ Linux

29-08-2016 - 09:40 | Lượt xem: 6725

ionCube loader là phần mở rộng của PHP phục vụ cho việc giải mã tệp tin PHP trong lúc chạy. Nó hoàn toàn miễn phí và dễ dàng cài đặt.

 
Đăng nhập bằng tài khoản root
 
#cd /usr/local/
 
#wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
 
#tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
 
Tìm kiếm vị trí tệp tin php.ini và phiên bản php
 
#php -i | grep php.ini
 
#php -v
 
Thêm dòng code sau vào cuối tệp tien php.ini.
 
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so
 
Khởi động lại webserver