Hà nội : (+84) 02462 757 222 HCM : (+84) 02868 295 522

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên máy chủ Linux

30-08-2016 - 14:30 | Lượt xem: 6584

Virtualmin là một mô-đun của Webmin để quản lý máy chủ thông qua giao diện web, như Plesk hay Cpanel. Nó hỗ trợ tạo và quản lý máy chủ web Apache, BIND DNS, cơ sở dữ liệu MySQL...

 
Để cài đặt Virtualmin bạn cần có hệ điều hành Linux “sạch”, chưa cài webmin hoặc lưu trữ bất kỳ trang web nào. Lý tưởng nhất là cài Virtualmin trên CentOS 5, Debian 4.0, Ubuntu 8.04 hoặc Solaris.
 
Bạn tiến hành tải tệp tin install.sh và chạy các dòng lệnh bên dưới để cài đặt Virtualmin
 
# wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
# chmod +x install.sh
# ./install.sh
 
Sẽ mất khoảng 30 phút để cài đặt xong Virtualmin. Sau khi cài đặt xong, bạn vào trang quản trị theo đường dẫn https://Ip cua ban:10000/ để quản lý. Tài khoản đăng nhập chính là tài khoản ROOT của máy chủ.