Tên miền

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-08-14 02:58:54
Mua tên miền Việt Nam và Quốc tế chưa gồm VAT

.com

240,000₫ /năm

.net

350,000₫ /năm

.vn

770,000₫ /năm

.com.vn

670,000₫ /năm

.info

360,000₫ /năm

.org

320,000₫ /năm

.biz

380,000₫ /năm

.me

610,000₫ /năm

.edu.vn

490,000₫ /năm

.net.vn

670,000₫ /năm

.biz.vn

670,000₫ /năm

.org.vn

490,000₫ /năm

.gov.vn

490,000₫ /năm

.name.vn

490,000₫ /năm

.tv

900,000₫ /năm

.asia

330,000₫ /năm

.tel

440,000₫ /năm

.us

182,000₫ /năm

.cc

760,000₫ /năm