Email Hosting

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-11-20 15:12:03
Dịch vụ email hosting

Basic Email 5GB

17,000₫ /1tháng
51,000₫ /3tháng
102,000₫ /6tháng
204,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 5GB
 • Outlook : Có
 • Webmail : Có
 • Tệp đính kèm : 25MB
 • Nhà cung cấp : Hoa Kỳ

Business Email 30GB

50,000₫ /1tháng
150,000₫ /3tháng
300,000₫ /6tháng
600,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 30GB
 • Outlook : Có
 • Webmail : Có
 • Tệp đính kèm : 25MB
 • Nhà cung cấp : Hoa Kỳ

Google Suite 30GB

110,000₫ /1tháng
330,000₫ /3tháng
660,000₫ /6tháng
1,320,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 30GB
 • Outlook : Có
 • Webmail : Có
 • Tệp đính kèm : 1GB
 • Nhà cung cấp : Google Inc.,

Email Server Riêng

3,400,000₫ /1tháng
10,200,000₫ /3tháng
20,400,000₫ /6tháng
40,800,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 500GB
 • Outlook : Có
 • Webmail : Có
 • Tệp đính kèm : 25GB
 • Nhà cung cấp : Việt Nam