Hosting Linux Việt Nam

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-05-13 19:16:37
Hosting Linux Việt Nam chất lượng cao, xây dựng trên nền tảng Cloudlinux chống hack local, phân chia tài nguyên rõ ràng giúp website của bạn chạy ổn định với hiệu suất cao nhất. Dữ liệu được backup hàng tuần.

SHost-Linux 300

30,000₫ /1tháng
90,000₫ /3tháng
180,000₫ /6tháng
360,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 300MB
 • Băng thông : 30GB
 • MySQL : 1
 • Tên miền phụ : 0
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux 500

40,000₫ /1tháng
120,000₫ /3tháng
240,000₫ /6tháng
480,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 500MB
 • Băng thông : 50GB
 • MySQL : 1
 • Tên miền phụ : 1
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux 1000

85,000₫ /1tháng
255,000₫ /3tháng
510,000₫ /6tháng
1,020,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 1000MB
 • Băng thông : 100GB
 • MySQL : 2
 • Tên miền phụ : 1
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux 1500

99,000₫ /1tháng
297,000₫ /3tháng
594,000₫ /6tháng
1,188,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 1500MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 5
 • Tên miền phụ : 3
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux 2000

125,000₫ /1tháng
375,000₫ /3tháng
750,000₫ /6tháng
1,500,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 2000MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 10
 • Tên miền phụ : 3
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux 3000

180,000₫ /1tháng
540,000₫ /3tháng
1,080,000₫ /6tháng
2,160,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 3000MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 20
 • Tên miền phụ : 4
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux 5000

280,000₫ /1tháng
840,000₫ /3tháng
1,680,000₫ /6tháng
3,360,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : 5000MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 30
 • Tên miền phụ : 5
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

SHost-Linux KGH

350,000₫ /1tháng
1,050,000₫ /3tháng
2,100,000₫ /6tháng
4,200,000₫ /12tháng
 • Dung lượng : Unlimited
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : Unlimited
 • Tên miền phụ : Unlimited
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần

Linux Hosting Hoa Kỳ

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-12-12 09:27:26
Máy chủ Hosting đặt tại USA có CPANEL

Basic Nencer

Business Nencer

Corporate Nencer