Máy chủ vật lý

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-11-20 15:13:02

Super micro E5-2620v4

4,500,000₫ /1tháng
 • CPU : Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • RAM : 16GB RAM DDR4
 • Công suất : 1U, 350W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in

HP DL 380 G8

4,600,000₫ /1tháng
 • CPU : Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • RAM : 16GB RAM DDR3
 • Công suất : 2U, 2 x 460W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in

DELL R620

4,600,000₫ /1tháng
 • CPU : Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • RAM : 16GB RAM DDR4
 • Công suất : 1U, 2 x 495W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in

IBM X3650 M4

4,700,000₫ /1tháng
 • CPU : Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • RAM : 16GB RAM DDR3
 • Công suất : 2U, 2 x 550W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in