Chứng thư SSL

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-11-20 15:11:36
Chứng thư số SSL, bảo mật SSL

RapidSSL

499,000₫ /1năm
520,000₫ /2năm
 • Tên miền : 1
 • Phí bảo hành : $10,000
 • Phát hành : 10 phút
 • Xác thực : Tên miền
 • Dấu trang : Tĩnh
 • Số server : Không giới hạn
 • Hỗ trợ SAN : Không
 • Quét mã độc : Không
 • Green bar : Không

Alpha SSL

960,000₫ /1năm
1,920,000₫ /2năm
 • Tên miền : 1
 • Phí bảo hành : $10,000
 • Phát hành : 1 ngày
 • Xác thực : Tên miền
 • Dấu trang : Động
 • Số server : Không giới hạn
 • Hỗ trợ SAN : Không
 • Quét mã độc : Có
 • Green bar : Không

Thawte SSL 123

1,500,000₫ /1năm
3,000,000₫ /2năm
 • Tên miền : 1
 • Phí bảo hành : $500,000
 • Phát hành : 10 phút
 • Xác thực : Tên miền
 • Dấu trang : Động
 • Số server : Không giới hạn
 • Hỗ trợ SAN : Không
 • Quét mã độc : Không
 • Green bar : Không