Dịch vụ hỗ trợ

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-11-20 15:14:18

Gói hỗ trợ KT1

500,000₫ /1tháng
 • Nâng cấp tính năng : Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật : Có
 • Hỗ trợ ngoài giờ : Có
 • Đổi máy chủ : Có
 • Quản trị máy chủ : Có
 • Kết nối API : Không
 • Chứng thư SSL : Không
 • Hỗ trợ chống DDOS : Không
 • Phát triển web : Không
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng tuần

Áp dụng cho các website giới thiệu sản phẩm dịch vụ, dữ liệu nhỏ hơn 50Mb.

Gói hỗ trợ KT2

2,000,000₫ /1tháng
 • Nâng cấp tính năng : Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật : Có
 • Hỗ trợ ngoài giờ : Có
 • Đổi máy chủ : Có
 • Quản trị máy chủ : Có
 • Kết nối API : Có
 • Chứng thư SSL : Có
 • Hỗ trợ chống DDOS : Không
 • Phát triển web : Không
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Áp dụng cho các website thương mại điện tử, thanh toán online, dữ liệu nhỏ hơn 200Mb.

Gói hỗ trợ KT3

4,000,000₫ /1tháng
 • Nâng cấp tính năng : Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật : Có
 • Hỗ trợ ngoài giờ : Có
 • Đổi máy chủ : Có
 • Quản trị máy chủ : Có
 • Kết nối API : Có
 • Chứng thư SSL : Có
 • Hỗ trợ chống DDOS : Có
 • Phát triển web : Không
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Áp dụng cho các website có kết nối api, thanh toán online, dữ liệu nhỏ hơn 1000Mb.

Gói hỗ trợ KT4

6,000,000₫ /1tháng
 • Nâng cấp tính năng : Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật : Có
 • Hỗ trợ ngoài giờ : Có
 • Đổi máy chủ : Có
 • Quản trị máy chủ : Có
 • Kết nối API : Có
 • Chứng thư SSL : Có
 • Hỗ trợ chống DDOS : Có
 • Phát triển web : Có
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Áp dụng cho các website có api, thanh toán online, dữ liệu lớn, ứng dụng di động