Cloud VPS Premium

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2019-05-12 23:50:31
VPS Việt Nam được xây dựng trên nền tảng ảo hóa KVM giúp hệ thống của bạn chạy độc lập với các hệ thống khác, tăng cường bảo mật một cách tối đa, băng thông không giới hạn, miễn phí cài đặt và quản lý cơ bản.1

VPS Việt Nam 2

350,000₫ /1tháng
1,050,000₫ /3tháng
2,100,000₫ /6tháng
4,200,000₫ /12tháng
 • RAM : 2GB
 • SSD : 50GB
 • CPU : 2Cores
 • Băng thông : 100Mb/s
 • Data transfer : KGH

VPS Việt Nam 3

575,000₫ /1tháng
1,725,000₫ /3tháng
3,450,000₫ /6tháng
6,900,000₫ /12tháng
 • RAM : 3GB
 • SSD : 50GB
 • CPU : 3Cores
 • Băng thông : 100Mb/s
 • Data transfer : KGH

VPS Việt Nam 4

970,000₫ /1tháng
2,910,000₫ /3tháng
5,820,000₫ /6tháng
11,640,000₫ /12tháng
 • RAM : 4 GB
 • SSD : 50GB
 • CPU : 4Cores
 • Băng thông : 100Mb/s
 • Data transfer : KGH

VPS Việt Nam 5

1,400,000₫ /1tháng
4,200,000₫ /3tháng
8,400,000₫ /6tháng
16,800,000₫ /12tháng
 • CPU : 5 Cores
 • RAM : 5 GB
 • SSD : 50 GB
 • Băng thông : 100 Mbps
 • Data transfer : Unlimited
 • Panel : VestaCP